• about-banner

ກຽດຕິຍົດ

 • New--ASME

  ໃໝ່--ASME

 • Asmi certification

  ການຢັ້ງຢືນ Asmi

 • D1D2 design qualification certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນຄຸນນະພາບການອອກແບບ D1D2

 • New certificate for pressure piping design

  ໃບຢັ້ງຢືນໃຫມ່ສໍາລັບການອອກແບບທໍ່ຄວາມກົດດັນ

 • Three types of pressure vessels

  ສາມປະເພດຂອງເຮືອຄວາມກົດດັນ

 • 2011 Torch Program Certificate

  2011 ໃບຢັ້ງຢືນໂຄງການ Torch

 • Jinta Environmental System

  ລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ Jinta

 • Jinta Environmental System Attachment

  Jinta ເອກະສານຄັດຕິດລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມ

 • Jinta Occupational Health and Safety System

  Jinta ລະບົບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບ

 • Jinta Occupational Health and Safety System Attachment

  Jinta ເອກະສານຕິດຂັດລະບົບສຸຂະພາບແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບ

 • Jinta Quality System

  ລະບົບຄຸນນະພາບ Jinta

 • Jinta Quality System Accessories

  Jinta ອຸປະກອນເສີມລະບົບຄຸນະພາບ

 • Alcoholic environment system

  ລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມເຫຼົ້າ

 • Alcohol occupational health and safety system

  ລະບົບສຸຂະພາບ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງອາຊີບເຫຼົ້າ

 • Alcohol quality system

  ລະບົບຄຸນນະພາບເຫຼົ້າ

 • Science and technology environment system

  ລະບົບສິ່ງແວດລ້ອມວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 • Technology occupational health and safety system

  ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ອາ​ຊີບ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ແລະ​ລະ​ບົບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​

 • Technology quality system

  ລະບົບຄຸນະພາບເຕັກໂນໂລຢີ

 • Quality system certification

  ການຢັ້ງຢືນລະບົບຄຸນນະພາບ

 • Brazilian Trademark Registration Certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນການລົງທະບຽນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ Brazilian

 • Energy saving award certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນການປະຫຍັດພະລັງງານ

 • Jinta New - Technology SMEs

  Jinta ໃຫມ່ - SMEs ເຕັກໂນໂລຊີ

 • Science and Technology Progress Award

  ລາງວັນຄວາມກ້າວໜ້າດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ

 • Thirty strong tenth certificate

  ສາມສິບທີ່ເຂັ້ມແຂງໃບຢັ້ງຢືນ

 • High technology

  ເຕັກໂນໂລຊີສູງ

 • New high-level certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນລະດັບສູງໃໝ່

 • High-tech enterprises

  ວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີສູງ

 • Provincial workers technological innovation achievements

  ແຮງງານຂັ້ນແຂວງ ບັນລຸຜົນສຳເລັດດ້ານນະວັດຕະກໍາ

 • Alcohol--2016 High Certificate

  ເຫຼົ້າ--2016 ໃບຢັ້ງຢືນສູງ

 • National Key New Product Certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ສຳຄັນແຫ່ງຊາດ

 • China Bio Fermentation Industry Association Group Membership Certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນການເປັນສະມາຊິກຂອງສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາຫມັກຊີວະພາບຈີນ

 • High-paying technology company

  ບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຢີທີ່ຈ່າຍເງິນສູງ

 • Famous trademark certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ

 • Federation of Trade Unions 2016 Third Prize

  ສະຫະພັນກຳມະບານ 2016 ລາງວັນທີ 3

 • Contract and keeping promises

  ສັນຍາແລະຮັກສາຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ

 • Productivity Promotion Award Certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນລາງວັນສົ່ງເສີມການຜະລິດ

 • Three-effect distillation

  ການກັ່ນສາມຜົນກະທົບ

 • National Federation of Industry and Commerce Certificate

  ໃບຢັ້ງຢືນສະຫະພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຫ່ງຊາດ

 • Light Industry Technology Progress Award

  ລາງວັນຄວາມຄືບໜ້າດ້ານເຕັກໂນໂລຊີອຸດສາຫະກຳເບົາ

 • Key Laboratory of Qilu University of Technology

  ຫ້ອງທົດລອງທີ່ສໍາຄັນຂອງ Qilu University of Technology

 • Well-known trademark document

  ເອກະສານເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ

 • 2011 Ankang Cup

  2011 Ankang Cup

 • Well-known trademark

  ເຄື່ອງຫມາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ

 • Shandong famous trademark

  ເຄື່ອງ​ຫມາຍ​ການ​ຄ້າ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ Shandong​

 • 2010 Advanced Enterprise for Investment Promotion

  2010 ວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງເພື່ອສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

 • A famous Chinese trademark

  ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຈີນ

 • 2011 Advanced Unit for Party Building in the Non-public Economic Organization of Shandong Province

  ປີ 2011 ໜ່ວຍ​ພັກ​ຂັ້ນ​ສູງ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ອົງ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ຂອງ​ແຂວງ Shandong

 • Advanced Enterprise Association

  ສະມາຄົມວິສາຫະກິດຂັ້ນສູງ

 • 2007 Shandong Light Industry System Growth Model

  2007 Shandong Light Industry System ຮູບແບບການຂະຫຍາຍຕົວ

 • Secondary safety labeling machinery manufacturing enterprise

  ວິສາຫະກິດການຜະລິດເຄື່ອງຈັກການຕິດສະຫຼາກຄວາມປອດໄພຂັ້ນສອງ

 • Shandong famous brand

  ຍີ່ຫໍ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ Shandong

 • Shandong Star Enterprise

  ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ Shandong Star​

 • Provincial civilized unit

  ໜ່ວຍງານພົນລະເຮືອນແຂວງ

 • Unit member

  ສະມາຊິກໜ່ວຍ